Vad ingår?

Dessa delar ingår i en kattförsäkring

Kattförsäkringar är uppdelade i de två delarna livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring. I de allra flesta fall så räcker det med veterinärvårdsförsäkringen. Livförsäkring är mestadels aktuell för de personer som har katten som en del av sin inkomst. Det kan handla om avel, tävling med mera. Vad som ingår i en kattförsäkring kan variera mellan olika försäkringsbolag, men det som listas nedan är det som brukar ingå i de flesta.

Veterinärvårdsförsäkring för katter

Veterinär för katt

Veterinärer med bl a katt

Den första delen av kattförsäkringen är en veterinärvårdsförsäkring vilken betalar ut pengar ifall Er katt råkar ut för en olycka eller blir sjuk och behöver behandlas av en veterinär. Har Ni otur kan kostnaderna för besöket till veterinären bli högt, då är det skönt att ha en kattförsäkring som täcker mestadels av kostnaderna.

Var uppmärksam på att även om Er försäkring täcker upp en stor mycket av kostnaderna kan det fortfarande bli en del pengar att betala, beroende på vad Er katt råkat ut för. Försäkringarna täcker i huvudsak själva veterinärbesöket. Utöver det kan det tillkomma läkemedel till katten, förebyggande behandlingar och veterinärens resor om han måste komma till Er. Som ett höftmått kan Ni räkna med att utöver själva självrisken behöva mellan 20 till 25% av kostnaderna som överstiger självrisken. Detta är fortfarande betydligt mindre pengar att betala än om Ni hade fått betala hela beloppet. Detta är speciellt sant om katten behöver genomgå dyra operationer.

Maxbeloppet för veterinärvårdsförsäkringen sänks när katten blir 7 eller 8 år, den upphör dock aldrig helt.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.

Livförsäkring för katter

Ifall Er katt avlider betalar Ert försäkringsbolag ut en summa pengar till Er. Denna livförsäkring kan vara bra att ha då ett kärt husdjur kan lämna ett ganska stort tomrum efter sig, som Ni kanske gärna skulle vilja fylla med ett nytt husdjur. I detta fall kan pengarna från livförsäkringen användas för att skaffa en ny katt eller för att ordna med sådant som dyker upp i samband med att katten avlider.

Reglerna för livförsäkringen är sådana att Ni får ett visst belopp ifall katten avlider. Detta belopp minskar i takt med att Er katt blir äldre. Detta eftersom risken för att katten dör då är högre. När katten uppnår en viss ålder kommer sedan beloppet som Ni får ut att minska till den grad att Ni inte får ut några pengar alls. Här är det extra viktigt att hålla koll på vad som gäller för just den kattförsäkring du vill teckna eller redan har tecknat. Åldern är inte densamma för alla försäkringar, det är således viktigt att Ni jämför och ser vad som passar just Er situation och katt bäst.

admin