Sjukdomar och parasiter

Vanliga kattsjukdomar

sjuk katt

Sjuk katt

Vi beskriver några sjukdomar och annat som kan drabba din katt. Ett generellt tecken på att något inte är helt rätt med katten är den plötsligt får dålig aptit, får diarré eller avmagrar eller får snuva, feber och är allmänt slö. Har den några av dessa tecken på sjukdom bör du ta kontakt med en veterinär.

Diarré

Den vanligaste orsaken för en kattägare att besöka en veterinär är att katten har fått onormalt lös och rinnande avföring. Orsaken till diarré kan vara många, men beror vanligtvis på inflammation i tjocktarmen och då kan katten behöva antibiotika. Anledningen till inflammationen kan till exempel vara felaktig diet. Blir diarrén långvarig eller om den är blodbladad bör du söka veterinär.

Fästingar

I Sverige förekommer fästingar huvudsakligen i Götaland och Svealand, samt mer sällsynt utefter Norrlandskusten. Fästingen trivs bäst på fuktiga lite skuggiga platser och återfinns därför ofta i lövskogsområden med tät vegetation. När fästingen är aktiv sitter den ofta på ett grässtrå någon decimeter ovan markytan och väntar på att ett lämpligt offer skall passera. Om du vet att din katt rör sig i sådana områden, är det bra att göra gedigna kontroller av den efter varje sådan tur.

Kattpest

Kattpest visar sig som kräkningar, diarré och feber, som när katten blir tillräckligt dålig övergår i undertemperatur. Vid denna sjukdom är det stor risk att katten avlider. Med ett gott vaccinationsskydd undviker du denna sjukdom.

Kattsnuva

Detta finns i två varianter orsakade av två virus FRV och FCV. Katterna få snuva, feber och kan få sår på tungan. Den äter inte, blir mager och får nedsatt kondition. En del katter kan bli kroniskt sjuka i kattsnuva. Man kan vaccinera mot båda formerna av kattsnuva. Katter har ganska trånga vilket leder till att de brukar bli mycket dåliga när de får snuva. Tänk på att vaccinera din katt mot kattpest och kattsnuva varje år.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Katt kan också ha medfödda hjärtfel, som oftast upptäcks vid en veterinärbesiktning. Vid hög ålder ökar risken för uppkomst av hjärtförändringar, som leder till vätskeansamling i lungor och försvårad andning med hosta. Katter kan ibland få blodproppar i de stora kroppsådrorna, som kan visa sig som en förlamning av bakbenen.

Mag- och tarmsjukdomar

Kräkningar, eller diarréer, är vanliga symptom vid mag- och tarmlidanden. Allmäntillståndet blir snabbt nedsatt om katten inte får behålla vätska och blir uttorkad. Orsaken skall undanröjas och under de närmaste dagarna efter insatt behandling skall katten äta en skonsam kost, till exempel kokt torsk i små portioner.

Mask

Man kan ibland se mask i kattens avföring eller kräkningar om katten infekterats med mask, men ibland kan katten vara infekterad utan synliga tecken. Avmaskningsmedel för katt finns receptfritt på apoteket.

Skabb

De är små kvalster som katter kan få i öronen eller i huden. Hundskabben går även på människa. Båda formerna är lätta att få bukt med om de upptäcks i tid. Det innebär innan katten har kliat sig så att den fått variga sår på kroppen.

Urinsten

Det är oftast hanar som drabbas av denna åkomma och då främst kastrerade sådana. Urinsten beror på att kattens urin är så starkt koncentrerad att urinsalterna klumpar ihop sig och bildar stenar i urinvägarna. Det är ett smärtsamt och livshotande tillstånd som måste opereras. Det går dock att förebygga genom att ge katten rätt kost och se till att de får i sig mycket vätska för att späda ut urinen.

admin